Reklamacje i zwroty

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY MARSALA-BUTIK.PL

Będąc Konsumentem ma Pan/Pani prawo odstąpić od niniejszej umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie, wysłanego wraz ze zwracanym towarem bezpośrednio na adres: ul. Warszawska 320 , 42-209 Częstochowa. Zgodnie z art. 30 ust 3 Ustawy o prawach konsumenta.

Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na naszej stronie internetowej marsala-butik.pl/reklamacje-i-zwroty W przypadku braku możliwości druku, dokument można spisać odręcznie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

Jest Pan/Pani zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia w którym Pan/Pani poinformował o odstąpieniu od umowy. Towar należy zwrócić bezpośrednio na podany adres Sklepu Marsala Butik ul. Warszawska 320,  42-209 Częstochowa, w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z wszystkimi częściami towaru (metki itp). Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Nadawca. Sklep nie przyjmuje paczek na koszt adresata, za pobraniem oraz przesyłek nadanych do paczkomatu.

Towar niebędący pełnowartościowym towarem, noszący ślady użytkowania, zostanie odesłany niezwłocznie do Nadawcy - zwrot zostanie nieuznany.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Panu/Pani wszystkie otrzymane płatności, w tym najtańszy koszty dostarczenia Towaru poniesiony podczas składania zamówienia (w momencie zwrotu wszystkich rzeczy z paragonu / zamówienia). Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy - zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych, dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo podczas składania zamówienia. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, Sklep skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu pieniędzy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem.

ZWROTY

Zwrot należy wysłać na adres:
MARSALA
ul. Warszawska 320,
42-209 Częstochowa

REKLAMACJE

Reklamację należy wysłać na adres:
MARSALA
ul. Warszawska 320,
42-209 Częstochowa

WYMIANY

Wymianę należy wysłać na adres:
MARSALA
ul. Warszawska 320,
42-209 Częstochowa

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na ww. adres. Przesyłki wysyłane do nas w formie "za pobraniem" nie będą odbierane.